EU | ES

2024ko apirilaren 19a, ostirala

Hasiera       Web mapa          Kontaktua        Salaketen kanala

2024ko apirilaren 19a, ostirala
2024ko apirilaren 19a, ostirala

Bilboko udal-hilerriaren asebetetze-inkesta

Bilboko udal-hilerrira urriaren 26an eta 27an eta 2019ko azaroaren 1ean hurbildu ziren bisitariek inkesta bat jaso zuten, orain arte egindako hobekuntzak eta jasotako zerbitzuak baloratzeko. Banatutako 3.500 inkestetatik 412 erantzun postaz jaso ziren.

Inkestak 21 galdera planteatzen zituen. Horien bidez, hilerriko zerbitzu orokorra ebaluatzen da, eta, bereziki, zerbitzua mantentzearekin lotutako alderdiak, hala nola barrutirako irisgarritasuna eta desgaitasuna duten pertsonak, instalazioak, aparkalekuak, informazio-panelak, iturriak, komun publikoak, berdeguneak eta garbitasuna; eta gure langileen irudia edo presentzia, adeitasuna, zerbitzuaren kostuaren arrazoizkotasuna.

Aztertutako 23 itemetatik, emaitza positiboa izan da 16tan, aurreko urteko emaitza hobetu baita, kasuren batean, modu esanguratsuan, hala nola hilerria irekitzeko eta ixteko ordutegiaren egokitzapena, 2018an 7,62 izatetik 2019an 8 izatera igaro baita; bulegoak irekitzeko eta ixteko ordutegiaren egokitzapena, 2018an 7,02 izatetik 2019an 7,66 izatera; desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasuna 2018an 6,19 izatetik 2019an 6,73 izatera igaro da; Zerbitzu publikoen erabilgarritasuna (W.C.) 6,54 izatetik 7,40 izatera igaro da 2018an Zalantzarik gabe, gure langileei dagokienez, herritarren balorazioak gora egin du gehien: gure langileen irudia eta presentzia 2018an 7,24 izatetik 2019an 7,76 izatera igaro da; informazio nahikoa eta zehatza 2018an 7,12 izatetik 2019an 8,02 izatera igaro da; eta herritarrek langileengandik jasotzen duten tratu egoki eta atseginaren balorazioa 2018an 7,85 izatetik 2019an 8,45 izatera igaro da, hau da, lortutako puntuazio partzial guztien artean altuena.

Hala ere, hurrengo ekitaldirako, aurreko ekitaldian lortutako puntuazioa jaitsi dugun 7 itemak aztertzera eta hobetzera bideratu behar dugu gure ahalegina: errautsak erraustu ondoren uzteko eskaintza (familiaren zaintza, ehorzketa emakidan, oroitzapenaren basoa edo uko egitea), errautsak barreiatzeko hilerriaren barruko leku baten erraztasuna, ehorzketa- edo kremazio-ordutegiaren egokitasuna eta ordutegi horren puntualtasuna. Duintasunez eta errespetuz, eta pertsonek tratua jasotzen dute.

Halaber, jaitsi egin da erlijio-zerbitzuaren egokitasunari buruzko balorazioa, eta, beraz, horren berri emango diogu Bilboko Gotzaindegiari, hark azter dezan eta egoki iritzitako hobekuntzak egin ditzan.

Bilboko udal-hilerrian ematen den zerbitzuaren balorazio orokorra 2018an 7,33 puntukoa izatetik 2019an 7,74 puntukoa izatera igaro da.

Gogobetetze-maila

2016

2017

2018

2019

1. Barrutira sartzeko erraztasuna (kokapena, garraio publikoa)

6,22

7,12

7,36

7,61

2. Sarrera nagusia eta aparkalekua egokitzea

6,00

6,50

7,01

7,30

3. Hilerria irekitzeko eta ixteko ordutegi egokia

7,44

7,57

7,62

8,18

4. Ofizinak irekitzeko eta ixteko ordutegi egokia

6,57

6,92

7,02

7,66

5. Aparkalekutik bisita-lekurainoko distantzia

6,00

6,24

6,48

6,66

6. Desgaitasuna duten pertsonentzako irisgarritasuna

3,75

5,59

6,19

6,73

7. Informazio-panelak egokitzea eta nahikoa izatea

5,38

6,18

6,58

6,97

8. Zure egonaldian gure langileekin harremanetan jarri bazara

·        Gure langileen irudia eta presentzia

6,71

6,77

7,24

7,76

·        Informazio nahikoa eta zehatza

6,14

7,02

7,12

8,02

·        Tratu egokia eta atsegina

7,29

7,39

7,85

8,45

9. Itxura onarekin erabiltzeko instalazio egokiak, hilerriko paisaia eta arkitektura behar bezala mantentzea eta babestea

5,22

6,97

7,71

8,00

10. Ur-iturrien zerbitzua

6,67

7,45

7,47

7,51

11. Nitxoetara sartzeko eskailerak

6,38

6,94

7,13

7,43

12. Zerbitzu publikoak (W.C.)

6,00

6,54

6,54

7,40

13. Instalazioen garbitasun-maila orokorra

7,13

7,45

7,59

8,01

Gure zerbitzuak azken hilabetean kontratatu dituena

14. Errautsak errausketaren ondoren uzteko eskaintza (familiaren zaintza, emakidan ehorztea, oroitzeko basoa edo uko egitea)

  

7,77

7,31

15. Hilerri barruko leku batek errautsak zabaltzeko duen erraztasuna

  

7,94

6,64

16. Ehorzketa edo errausketa ordutegiaren egokitasuna

8,00

6,95

7,40

6,96

17. Ordutegi horren puntualtasuna

6,50

7,51

8,00

7,31

18. Ehorzketak eta errausketak duintasunez eta errespetuz egiten dira, eta pertsonek tratu atsegina jasotzen dute

6,50

7,63

8,40

7,96

19. Gure langileen irudia/presentzia

9,00

7,13

7,61

7,89

20. Erlijio-zerbitzua egokitzea, hala badagokio

8,00

7,20

8,69

7,21

21. Zerbitzuaren kostuaren arrazoizkotasuna

6,50

5,16

6,21

5,70

Mantentze-lanen ebaluazioa (9tik 12ra)

6,36

7,13

7,21

7,58

Gure langileen ebaluazioa (8.1etik 8.3,17ra eta 18ra)

7,63

7,17

7,45

7,90

Zerbitzuaren Ebaluazio Orokorra

6,22

7,17

7,33

7,74

inkesta

Santimami Auzoa, 4. 48170 Zamudio. Bizkaia  944 231 019

Santimami Auzoa, 4. 48170 Zamudio. Bizkaia | 944 231 019

Santimami Auzoa, 4. 48170 Zamudio. Bizkaia | 944 231 019